CONDIŢII ŞI POLITICĂ DE UTILIZARE ŞI GESTIONARE A DATELOR

I. Dispoziţii generale

I/1. Operatorul

Acest website este deținut și operat de Decra® - membru al Roof Tile Group, o companie fondată și care operează în conformitate cu legislația din Belgia, al cărei sediu central este în Belgia, la adresa ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM, e-mail: office@decraroofs.eu. Hereinafter. Operator direct sau prin furnizorii de servicii împuterniciți.

 

I/2. Utilizatorul

Un utilizator este o persoană care vizitează website-ul, apelează la serviciile oferite de Operator, din când în când, indiferent dacă un astfel de utilizator înregistrează un cont sau nu. Anumite servicii pot fi utilizate numai de utilizatorii înregistrați.

 

I/3. Scopul și modificarea Politicii

Domeniul de aplicare al prezentei politicii de utilizare și gestionare a datelor (în continuare: Politică) se extinde la serviciile furnizate și la gestionarea datelor în legătură cu website-ul actual al Operatorului (în continuare: website).

În absența unei dispoziții contrare, domeniul de aplicare al Politicii nu se extinde la serviciile și gestionarea datelor care sunt conectate la promoțiile, la tragerea la sorți sau la serviciile unor persoane terțe care fac publicitate pe Website sau care apar în alt mod, cu celelalte campanii sau conținut publicat. În absența unei dispoziții contrare, domeniul de aplicare al Politicii nu se extinde la serviciile și gestionarea datelor site-urilor web și a furnizorilor de servicii la care se pot crea link-uri de pe prezentul Website.

Operatorul are dreptul de a modifica Politica în orice moment. Operatorul nu este obligat să transmită utilizatorilor o notificare separată a modificărilor. Pentru a vă familiariza cu versiunea actualizată, vă sugerăm să vizitați în mod regulat acest link prezent și să consultați Politica noastră.

 

I/4. Activitatea Operatorului, scopul Website-ului

Operatorul produce și vinde sisteme de acoperiș Decra®. 

Scopul principal al prezentului Website este prezentarea produselor și sistemelor Decra® și a serviciilor aferente oferite.

Informațiile publicate pe Website nu se califică ca ofertă. Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate că produsele care apar pe Website vor fi, de fapt, disponibile în viitor, în cantitatea și calitatea prezentate pe Website.

Informațiile publicate pe Website servesc doar ca orientare pentru utilizatori și, în niciun caz, nu pot fi considerate declarația contractuală a Operatorului, prospectul official sau instrucțiununile de utilizare.

Operatorul nu își asumă nicio responsabilitate dacă informațiile publicate pe Website diferă de informațiile publicare de alți dealer cu privire la aceleași produse și servicii.

Familiarizarea cu informațiile publicate pe Website nu înlocuiește cunoașterea prospectelor oficiale legate de utilizarea și recurgerea la produse sau servicii sau recurgerea la ajutorul experților.

 

I/5. Autoritate legislative

Operatorul este o companie economică înregistrată în Belgia, care își desfășoară activitatea sub legislația din Belgia.

În cazul în care poate fi prevăzută aplicarea unei anumite legi, Operatorul prevede aplicarea legislației din Belgia.

În cazul în care există posibilitatea să fie prevăzută autoritatea juridică, Operatorul prevede competența exclusivă a autorităților și instanțelor din Belgia cu competența asociată sediului central.

II. Gestionarea datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și gestionate de Operator, direct sau prin intermediul procesatorilor de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul GENERAL privind Protecția Datelor sau GDPR).

Operatorul se străduiește să se asigure că prevalează pe deplin următoarele principia de gestionare a datelor cu caracter personal:

-   Datele personale sunt gestionate numai pentru un scop specific;

-   Fiecare etapă a gestionării datelor este în conformitate cu acest scop, inclusiv gama de date gestionată;

-    Prelucrarea și gestionarea datelor personale este onestă și legală;

-    Datele sunt corecte, complete și actuale;

 

II/1. Date personale colectate de Operator

Cu privire la compania noastră, datele cu caracter personal semnifică informații care vă identifică sau ne permit să vă contactăm, ca de exemplu numele sau adresa de e-mail. Detaliile despre datele personale colectate de noi pot fi enumerate în următoarele categori:

A) Informații colectate automat

Când vizitați Website-ul, anumite informații sunt colectate automat pe dispozitivele pe care le utilizați. În anumite țări, inclusive în țările Uniunii Europene șisau Spațiului Economic European (UE/SEE), o gamă diferită a acestor informații poate fi considerate date cu caracter personal în condițiile legislației relevante privind protecția datelor. 

De exemplu, adresele IP, tipul de dispozitiv informatics pe care îl utilizați, numărul unic de identificare al dispozitivului, tipul de browser utilizat, locația geografică (de exemplu locația după țară sau oraș) și alte informații tehnice trebuie considerate ca atare. De asemenea, este posibil să colectăm date despre modul în care dispozitivul a interacționat cu Website-ul, inclusive paginile pe care doriți să le accesați și link-urile pe care le-ați vizitat.

Colectarea acestor date ne permit să ne cunoaștem mai bine vizitatorii Website-ului, de unde provin și de ce conținut sunt mai interesați. Aceste informații sunt utilizate doar în scopuri analitice interne conform celor de mai sus, astfel încât să putem satisfice interesele vizitatorilor noști și astfel îmbunătățim calitatea Website-ului.

Putem colecta unele dintre aceste date cu ajutorul cooki-urilor și tehnologiilor de urmărire similar, ale căror detalii sunt cuprinse în Politica noastră privind Cooki-urile.

B) Datele cu caracter personal, furnizate volunatr de dumneavoastră: 

Anumite secțiuni ale Website-ului conțin servicii pentru utilizarea cărora trebuie să completați date cu caracter personal. Astfel, de exemplu, sunt carcteristicile din „Calculatorul de acoperiș”, „Simulatorul acoperișului” sau „Găsește-ți expertul în acoperișuri”, în cazul în care cereți o ofertă. În cazul în care în formularul „Găsește-ți expertul în acoperișuri” furnizați numai date referitoare la localitate, și nu adresa specific și completă, aceste informații nu vor fi considerate „date cu caracter personal”, deoarece acestea nu sunt suficiente pentru a vă identifica. Mai mult, chiar dacă furnizați adresa dvs. Complete, aceste infromații vor servi doar pentru a găsi un expert în acoperișuri mai aproape de adresa introdusă, și nu vor fi folosite de noi pentru identificarea dvs. 

Țineți minte că vizitarea Website-ului nu depinde de înregistrare, dar unele servicii sunt accesibile doar utilizatorilor înregistrați, cum ar fi programul Roofnet, Calulator sau Decra® pentru Arhitecți. Gama de date cu caracter personal colectate de la utilizatorii înregistrați, precum și toate informațiile conexe referitoare la prelucrarea acestor date sunt disponibile la procesul de înregistrare relevant.

 

II/2. Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Folosim datele personale colectate pe dvs. din diferite motive, inclusiv în următoarele scopuri:

- Pentru a putea răspunde eventualelor solicitări de la dvs. sau pentru a vă oferi informațiile solicitate.

 - În scopul utilizării, susținerii, personalizării, întreținerii și îmbunătățirii serviciilor noastre.

 - Pentru a respecta și a aplica cerințele legale, acordurile și liniile directoare care trebuie aplicate.

- Pentru a evita, detecta, identifica, investiga și răspunde la orice solicitări, obligații, conduită interzisă sau infracțiuni posibile sau reale și pentru a se apăra împotriva acestora.

- Pentru implementarea activităților suplimentare în conformitate cu prezenta politică.

 Baza legală a prelucrării datelor este:

- art. 6 paragraful 1, litera f) din GDPR: interesul legitim al operatorului - în cazul utilizării cookie-urilor de funcționalitate

- art. 6 paragraful 1, litera b) din GDPR: luând măsurile necesare pentru încheierea unui contract - în cazul în care ne trimiteți o solicitare de ofertă după ce utilizați funcțiile din Calculatorul de acoperiș, Simulatorul de acoperiș sau Găsește-ți expertul pentru acoperișuri

 - art. 6 paragraful 1, litera a) din GDPR: acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor - în special în cazurile prezentate în politicile specifice de prelucrare a datelor.

În cazul conturilor utilizatorilor înregistrați, scopurile prelucrării datelor, precum și baza legală a acestei prelucrări sunt enumerate în politicile corespunzătoare de prelucrare a datelor.

Pe lângă cele de mai sus, gestionarea suplimentară a datelor poate fi asociată cu anumite servicii. Operatorul va furniza informații adecvate cu privire la detaliile acestui management de date, în orice caz.

  

II/3. Accesul la datele gestionate, redirecționarea și utilizarea datelor

În cele din urmă, datele personale colectate prin intermediul Website-ului pot deveni accesibile pentru procesatorii de date, cum ar fi furnizorii de servicii web sau companiile de marketing. Procesoarele de date sunt autorizate să pună în aplicare deciziile operatorului, în conformitate cu instrucțiunile operatorului.

De asemenea, putem transmite datele dvs. personale către următorii destinatari:

Pentru companii conexe:

Este posibil să împărtășim date personale cu companii care dețin relații de proprietate sau de gestionare cu noi (de exemplu, cu firme care monitorizează sau administrează compania noastră, sau au un management comun cu noi, sau pe care compania noastră îl monitorizează sau îl gestionează) - în continuare: filială.

Aici sunt incluse datele care ne vin în atenție în legătură cu site-urile web operate de noi sau de filialele noastre.

Pentru furnizorii de servicii specificați:

Putem să împărtășim datele dvs. personale cu companii care ne furnizează servicii, astfel încât să ne putem îndeplini obligațiile noastre și să vă menținem informați, de exemplu, îndeplinirea comenzilor, livrarea coletelor, trimiterea de livrări poștale și e-mailuri, analizarea datelor clienților, oferirea de ajutor pentru marketing, investigarea posibilelor activități de fraudă, efectuarea de sondaje pentru clienți și derularea serviciilor pentru clienți.

Către agenții de publicitate comportamentali:

Din când în când, putem permite firmelor care se califică ca terți care utilizează publicitate comportamentală să utilizeze tehnologia lor pentru a colecta informațiile disponibile în legătură cu vizitarea și utilizarea site-ului nostru web pentru a desfășura activități promoționale legate de produse și servicii considerate de interes pentru tu. Aceste reclame personalizate pot apărea pe site-urile noastre web și, de asemenea, pe alte site-uri web.

Pentru respectarea obligațiilor legale ale oricărei alte părți:

Datele dvs. personale pot fi împărtășite cu oricare alt terț pentru a îndeplini obligațiile legale (sau implicarea în procedurile legale), astfel încât să putem apăra compania noastră, angajații noștri, agenții, clienții, vizitatorii și filialele împotriva oricărei fraude sau a posibilității de astfel de; sau în măsura în care consimțiți acest lucru.

Destinatarii sau categoriile de destinatari de date cu caracter personal colectate prin conturile de utilizator înregistrate sunt dezvăluite în politicile de confidențialitate ale datelor.

 

II/4.Prelucrarea datelor în scopuri de promovare și cercetare

 

Sub rezerva acordului prealabil al Utilizatorului, Operatorul poate utiliza datele de contact introduse de Utilizator relevant (adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, alte ID-uri utilizate pentru păstrarea contactului) în scopul de a trimite o scrisoare electronică utilizatorului în legătură cu Operatorul, activitatea Operatorului, precum și site-ul Web în scopuri de promovare, un buletin informativ privind serviciul sau o scrisoare care include publicitate și pentru ca informațiile în acest scop să ajungă la el. 

Operatorul poate utiliza datele gestionate în scopul sondajelor, cercetărilor de piață, alcătuirii unui eșantion de cercetare și pentru apropierea utilizatorilor atunci când fac cercetări.

 

II/5. Păstrarea datelor cu caracter personal

Dacă nu se specifică altfel în prezent sau prin legea aplicabilă, păstrăm timp de 5 ani datele personale pe care le-am colectat.

Dacă se stabilește o relație de drept civil între utilizator și operator, regulile de drept civil sunt, de asemenea, autoritare pentru gestionarea datelor. În acest caz, datele personale trebuie gestionate în interesul implementării cerințelor dreptului civil sau pe această bază legală. Dacă o procedură oficială sau judecătorească este lansată din cauza unui act ilegal de către utilizator, pentru a încheia acest lucru cu succes, Operatorul poate gestiona datele luând în considerare această bază legală.

Dacă nu mai avem nevoie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a ne desfășura activitățile comerciale, atunci le vom șterge sau anonimiza, sau dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, deoarece datele dvs. personale au fost stocate în arhive salvate), apoi vom stoca aceste date personale în siguranță și în izolare din alte activități de prelucrare a datelor până la ștergerea acestora devine posibilă.

În orice caz, ștergem datele introduse, dacă:

- gestionarea acestora este ilegală sau eliminarea este ordonată de legislație;

- persoana în cauză o solicită;

- datele sunt incomplete sau inexacte, iar acest lucru face imposibilă utilizarea acestora;

- scopul gestionării datelor nu mai există;

- acest lucru este dispus de o autoritate sau o instanță.

 

II/6. Drepturi și opțiuni asociate de protecție a datelor

Puteți accesa datele dvs. personale colectate de noi online și păstrate, folosind metode de actualizare general acceptate. Pentru a actualiza, corecta sau șterge aceste informații, luați legătura cu noi la adresa scrisă mai sus sau pe adresa de e-mail office@decraroofs.eu.

Pe lângă cele de mai sus, puteți exercita următoarele drepturi de protecție a datelor:

- pentru a accesa, corecta, actualiza sau, după caz, șterge datele dvs. personale

- pentru a ridica o obiecție în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cereți limitarea procesării datelor dvs. personale sau prin cerere specială punerea în aplicare a portabilității

- să anuleze primirea mesajelor de comunicare de marketing pe care le trimitem în orice moment, fără a da un motiv. Puteți exercita acest drept făcând clic pe „dezabonați-vă” în e-mailurile de marketing pe care le trimitem sau pe linkul „renunțare”. Dacă doriți să anulați și alte forme de marketing (de exemplu, comercializarea poștală sau telemarketing), atunci vă rugăm să ne contactați.

- să vă retrageți consimțământul în orice moment și fără a da un motiv cu privire la prelucrarea viitoare a datelor dvs. personale colectate și prelucrate de noi pe baza consimțământului dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu influențează legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o mai devreme în timp ce consimțământul dvs. a fost în vigoare și nici nu influențează prelucrarea datelor cu caracter personal dacă acest lucru se face în considerarea unei alte baze legale, în afară de consimțământul personal.

- să depună o reclamație la autoritatea de protecție a datelor cu privire la colectarea, stocarea, procesarea sau expedierea datelor cu caracter personal sau utilizarea lor în orice alt mod.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru protecția datelor.

III. Reguli pentru utilizatori

III/1. Obligațiile și responsabilitățile utilizatorului

Utilizatorul este obligat să aibă grijă atunci când introduce datele sale. Operatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele care rezultă din faptul că utilizatorul nu acordă o atenție corespunzătoare cu privire la protecția datelor sale.

Utilizatorul poate utiliza site-ul numai pe propria răspundere. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru daune sau inconveniente suferite de utilizator în timpul utilizării site-ului, dacă acestea apar din cauza utilizatorului care nu procedează cu precauție cuvenită atunci când folosește site-ul.

Utilizatorul poate face ca datele sale să fie publice și accesibile pentru alții, pe propria răspundere. Atunci când utilizează site-ul, utilizatorul este obligat să procedeze în mod onorabil, ținând cont de drepturile și interesele altora.

Utilizatorul este obligat să respecte legislația operativă, iar în timpul utilizării este obligat să se abțină de la orice activitate care este ilegală sau care dăunează intereselor altora. În acest sens, utilizatorul este obligat să respecte sferele private ale persoanelor, drepturile personale și drepturile de proprietate intelectuală, în special reglementările privind protecția creațiilor literare, științifice și artistice, invenții, modele de proiectare, modele de utilități, mărci comerciale și nume de marcă supuse protecția drepturilor de autor.

Utilizatorul este obligat să se abțină de la săvârșirea infracțiunilor și, în plus, este obligat să se abțină de la utilizarea tuturor expresiilor și declarațiilor obscene, indecente sau a oricărui alt lucru care ar putea duce la indignare față de alții;


Toți utilizatorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate care ar împiedica utilizarea corectă a site-ului.

Toți utilizatorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate care dăunează intereselor operatorului. În acest sens, utilizatorul este obligat, în special: 

- să se abțină de la obstrucționarea funcționării site-ului;

- să se abțină de la activitățile care vizează obținerea sau utilizarea secretelor de afaceri sau informațiilor pe care le ține în secret;

- să se abțină de la orice comunicare care poartă informații false cu privire la serviciu;

- să se abțină de la orice activitate care amenință securitatea informatică a site-ului;

- să se abțină de la orice activitate care are ca scop publicitatea propriului său produs sau serviciu sau a unei alte terțe persoane.

Pe lângă cele de mai sus, Operatorul poate stabili și alte restricții, despre care va informa utilizatorii.

În timp ce utilizează site-ul, utilizatorii pot face publice datele altor persoane sau le pun la dispoziția altor persoane, numai dacă persoana în cauză a consimțit în mod expres la acest lucru. Consimțământul persoanei în cauză nu este necesar în cazul apariției publice deschise sau cu privire la datele pe care le-a făcut public anterior, fără restricții.

Când se înregistrează, utilizatorii pot introduce numai propriile lor date personale. Introducerea datelor altor persoane se califică ca gestionare ilegală a datelor, ceea ce ar putea avea consecințe definite de legislație. În cazul abuzurilor asupra datelor personale ale altor persoane, Operatorul va oferi autorității competente ajutor pentru a detecta încălcarea și pentru a identifica persoana care comite încălcarea.

 Restricțiile descrise în prezentul punct se aplică tuturor vizitatorilor site-ului.

 

III/2. Procedura împotriva utilizatorilor care aduc jigniri 

Dacă un utilizator încalcă prevederile prezentei politici sau specificațiile legislației, Operatorul poate șterge înregistrarea utilizatorului. În acest caz, înregistrarea utilizatorului este încheiată și este posibil să nu folosească în viitor serviciile site-ului.

În cazul în care există loc pentru o procedură oficială, judecătorească, bazată pe comportamentul utilizatorului, operatorul poate stoca datele necesare pentru identificarea utilizatorului, indiferent de ștergerea, precum și datele aplicabile infracțiunii și poate transmite aceste date către organul legislativ competent.

Dacă utilizatorul încalcă drepturile unui terț și acest terț are dreptul să inițieze o procedură, Operatorul poate transmite datele către terț, dacă terțul își poate verifica interesul legal în această legătură.

IV. Securitatea datelor

Folosim metode de securitate adecvate și larg răspândite pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a păstra acuratețea datelor și pentru a asigura utilizarea corectă a datelor cu caracter personal.

Dacă creați un cont de utilizator prin intermediul site-ului nostru web, datele contului și profilul complet beneficiază de protecția securizată a unei parole. Vă sugerăm să nu dați parola nimănui. Personalul nostru nu vă va solicita niciodată parola, fie într-un apel telefonic nedorit, fie într-un e-mail nedorit. Nu uitați să vă deconectați din contul dvs. și să închideți fereastra browserului după ce ați terminat o sesiune. Acest lucru vă ajută să împiedicați alții să acceseze datele personale și corespondența dvs., dacă folosiți computerul cu altcineva sau dacă utilizați un computer într-un loc public la care alții au acces. 

Când faceți voluntar anumite date cu caracter personal pe internet, de exemplu pe panourile de mesaje, în e-mail sau pe interfețele de chat, există riscul ca alții să poată colecta sau utiliza aceste informații. Securitatea transferului de date prin internet sau orice rețea wireless nu este absolut sigură. Drept urmare, în acest caz, în ciuda faptului că luăm toate măsurile rezonabile și așteptate pentru a vă proteja datele personale, nu vă putem garanta securitatea datelor pe care ni le transmiteți. Prin urmare, puteți face acest lucru numai pentru dvs. propria responsabilitate.

V. Dispoziţie privind copiii

Homepage-ul a fost creat pentru persoane private cu vârsta de peste 18 ani. Întrucât nu putem determina vârsta persoanelor care accesează Website-ul nostru pentru lipsa datelor personale și verificabilitatea în acest sens, folosim această declarație de protecție a datelor pentru fiecare grupă de vârstă. În cazul în care o persoană privată mai mică de 18 ani ne-a furnizat datele sale personale fără consimțământul părinților sau tutorilor săi, solicităm ca un părinte sau un tutore să ia legătura cu noi, astfel încât să putem lua măsurile necesare pentru a șterge datele în cauză.

VI. Practica şi activitatea de protecţie a datelor terţilor în legătură cu datele cu caracter personal

Liniile directoare de protecție a datelor ale agenților de publicitate legate de utilizarea a Homepage-ului (pagina de pornire) și a plății sau a altor servicii pot diferi de cele din prezenta politică de protecție a datelor. Vă sugerăm să vă familiarizați cu reglementările privind protecția datelor furnizorului de servicii în cauză înainte de a solicita o ofertă sau de a încheia un acord cu acești furnizori de servicii.

 

VII. Transmiterea datelor cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European

Întrucât compania noastră este membră a unui grup de companii multinaționale, în anumite cazuri, datele dvs. personale pot fi transmise sau partajate cu țări din afara SEE, din care sunt incluse, dar care nu sunt limitate la atingerea obiectivelor menționate în prezenta politică de protecție a datelor, luând în considerare bazele legale adecvate. Aceste transferuri sunt efectuate în prezent către filiala noastră din Noua Zeelandă, jurisdicție recunoscută oficial de Comisia Europeană în 2012 ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate de la Uniunea Europeană (Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19 decembrie 2012 în conformitate cu Directiva 95/46 / CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Noua Zeelandă).

În cazul de mai sus, compania noastră sau membrii grupului companiei noastre vor lua toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că datele personale trimise către o țară din afara SEE sunt prelucrate într-un mod sigur. Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste măsuri adecvate, vă rugăm să ne contactați.